Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên giáo xứ Ninh Mỹ năm 2021

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên giáo xứ Ninh Mỹ năm 10.12.2021 Vui mừng và tạ ơn là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ Ninh Mỹ trong ngày lễ tạ ơn đặt viên đá góc cho ngôi nhà thờ mới. Thánh lễ do Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ sự lúc 9h30 […]

Hình ảnh thánh lễ hạ giải và ép cọc móng nhà thờ mới giáo xứ Ninh Mỹ

Sau một thời gian chờ đợi từ năm 2005 đến nay, bà con giáo dân trong giáo xứ Ninh Mỹ đã được toại nguyện khi Đức Cha cùng cha xứ chấp thuận cho việc hạ giải ngôi Thánh Đường cũ và xây dựng Thánh Đường mời. Và đây là những hình ảnh Của buổi lễ hạ gải…