Thư ngỏ xin trợ giúp hoàn thiện mái nhà thờ.

Linh mục Giuse Đinh Quang Thành
Giáo xứ Ninh Mỹ – Giáo phận Bùi Chu
Hải Giang – Hải Hậu – Nam Định – Việt Nam
Website: https://ninhmy.net
Tel: 0983273635 

THƯ XIN TRỢ GIÚP
Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Ninh Mỹ, Giáo Phận Bùi Chu

               Trọng kính quí Cha,
Kính thưa quí tu sĩ nam nữ, quí ân thân nhân và quí vị xa gần.
Giáo xứ Ninh Mỹ chúng con hiện chưa có nhà thờ nên mọi người hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện trong mưa gió giá rét, Chúng con đồng tâm hiệp lực xây dựng thánh đường và công trình đang được tiến triển.

Trong thư ngày 05 tháng 09 năm 2013, chúng con đã tha thiết mong quí ân thân nhân xa gần giúp đỡ giáo xứ chúng con xây dựng Thánh đường. Chúng con rất vui mừng đón nhận nhiều tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ chúng con. Hiện nay ngôi nhà thờ chúng con đã thượng vì. Phần gỗ mái của nhà thờ đang được hoàn thiện. Nhưng vì điều kiện khó khăn, mặc dù chúng con đã cố gắng hết sức mà chưa có tài chính để mua gạch màn và ngói lợp mái nhà thờ. Các vì gỗ nhà thờ rất đẹp, nhưng không có ngói lợp nên rất thiệt hại khi gặp thời tiết mưa nắng.

Nhà thờ chúng con còn thiếu gạch màn và ngói, cụ thể như sau:

Gạch màn 1000 m2:                                       60.000.000 VND

Ngói 1.150 m2 x 60 viên/ m2:                     414.000.000 VND

 Dự kiến công lợp mái nhà thờ:                   130.000.000 VND

Tổng ngói và công lợp mái nhà thờ:       604.000.000 VND

                                                                 ( sáu trăm lẻ 4 triệu đồng )

           Con đại diện cho cộng đoàn giáo xứ, xin quí ông bà rộng lòng hảo tâm giúp đỡ công trình nhà Chúa, để chúng con sớm có gạch màn và ngói lợp mái nhà thờ. Mỗi khi dâng thánh lễ chúng con không quên cầu nguyện cho quí vị và gia đình.

Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành và trả công bội hậu cho quí vị và gia đình. Chúng con chân thành tri ân.

Ninh Mỹ, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Kính thư

Lm. Giuse Đinh Quang Thành.

 

 

Trả lời