Hình ảnh xây dựng nhà thờ giáo xứ Ninh Mỹ (Cập nhật ngày 30/07/2012)

Những hình ảnh mới nhất cập nhật tiến độ xây dựng công trình nhà thờ giáo xứ Ninh Mỹ

Một số hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng công trình: 

Tường bao quanh khu vực nhà thờ

 


Toàn cảnh nhà thờ nhìn từ nhà xứ đang xây dựng:


Bên trong nhà thờ đang được lợp tạm thời để phục vụ thánh lễ:

   

 Những tấc gỗ đang chờ đến ngày đưa vào xây dựng:


   Đội thợ mộc đang khẩn trương làm việc:

 

Nhà thờ nhìn từ một góc nhìn khác: 

Nhìn từ xa: 

Nhà xứ, nơi học giáo lý của các em và tiếp đón khách cũng bắt đầu lên tầng 2:

 

Nhiều người đang tham gia xây dựng là những người con của Ninh Mỹ:

Trả lời