Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên giáo xứ Ninh Mỹ năm 2021

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên giáo xứ Ninh Mỹ năm 10.12.2021

Vui mừng và tạ ơn là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ Ninh Mỹ trong ngày lễ tạ ơn đặt viên đá góc cho ngôi nhà thờ mới. Thánh lễ do Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ sự lúc 9h30 ngày10.12.2021

Giáo xứ Ninh Mỹ trước kia là một bãi biển bồi cùng dải đất với tân Lý . Khoảng năm 1820 dân từ Ninh Cường Và Các làng khác  lân cận tới Ninh Mỹ Khai Khẩn lập ấp , đứng đầu là cụ Vũ Đình Đoàn và Nguyễn Thế Mỹ và những người lân cận tới lập ấp . Đến năm 1848 được sự gúp đỡ của bề trên , giáo hữu cùng nhau góp công góp của làm .nhà thờ họ Ninh Mỹ  được thành lập lúc này thuộc giáo xứ Tân Lý .
– Năm 1877 đức cha Garcia cezon Khang chính thức ban sắc lập giáo họ nhận thánh THOSMA làm quan thầy lúc này giáo Họ Ninh Mỹ thuộc Xứ Ninh Sa.
– Năm 1926 Ninh Mỹ là một họ lẻ có số giáo đân đông thứ nhì trong giáo xứ .Năm 1937 Dức Cha ĐÔMiNICO Hồ Ngọc Cẩn đã chính thức nâng giáo Họ Ninh Mỹ lên Hàng  Giáo xứ . Nhà thờ giáo xứ đực xây dựng lại năm 1897 .nhà thờ có kích thước 34m rộng 12m cao 14m
Theo thống kê của giáo xứ  năm 1951 giáo xứ có 750 giáo dân, đến năm  1999 có 2431 giáo dân  và Giáo họ  Tây Mỹ nhận thánh GIUSE làm quan thầy, lễ kính vào ngày 19 tháng 3 hàng năm và được chính thức có nhà nguyện vào năm 1995 đến ngày 9 tháng 7 năm 2007 được cha GIUSE Hoàng Văn Tiệm cấp lại sắc phong giáo họ và sắc quan thầy.Tuy nhiên, theo dòng thời gian ngôi nhà thờ dần xuống cấp không đảm bảo an toàn cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng của số giáo dân ngày càng gia tăng. Ngày 07.06.2011 được sự chấp thuận của Bề trên Giáo phận, cha giám Vinh Sơn Lại văn Quynh cùng bà con Giáo họ đã hạ giải nhà thờ cũ và khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới.

Hiệp thông trong ngày lễ tạ ơn có sự hiện diện của quý Cha Quản hạt , quý Cha trong và ngoài giáo hạt Kiên Chính – Tứ Trùng, quý ân nhân, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đi từ phụng vụ Lời Chúa trong ngày lễ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, Đức Cha Giuse nhấn mạnh Đức Giêsu là ánh sáng muôn dân, là Chúa hiển vinh, là Chúa muôn loài. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn quy hướng về Chúa Giêsu, đặt để đời mình trên giáo huấn của Chúa để có thể tìm thấy sự hiệp nhất và đồng lòng khi xây dựng ngôi nhà thờ mới. Bởi ngôi nhà thờ là biểu tượng cho đức tin và sự hợp nhất của cộng đoàn tín hữu.

Sau bài giảng, Đức Giám mục đã làm phép viên đá góc và đặt vào góc tường ngôi nhà thờ mới, là tượng trưng cho chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là ngôi đá góc của tòa nhà Giáo hội.

Với lòng biết ơn, trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Giáo Xứ có lời tri ân Đức Cha Giuse, quý Cha và cộng đoàn. Đáp từ, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn giáo xứ khi xây nhà thờ cần lưu tâm đến việc thăng tiến đức tin và cổ võ sự hiệp nhất trong Giáo hội,

Xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng nhà thờ được an toàn, tiến triển như lòng mong ước và có nhiều tâm hồn quảng đại, nhiệt tâm cộng tác để công trình xây dựng nhà Chúa sớm được hoàn thành.

Dưới đây là 1 số hình ảnh thánh lễ

cha Vinh Sơn khai mạc đêm văn nghệ

Trả lời