Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ

Vào ngày Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ tại giáo xứ Ninh Mỹ, Chúng ta được mời gọi dâng thể xác, tâm hồn và cuộc đời cho Chúa để Chúa chúc lành và gìn giữ hầu mỗi người nên ánh sáng chiếu soi giữa cuộc đời

Trả lời