Hình ảnh thánh lễ khai mạc chuẩn bị đại lễ tạ ơn khánh nhà thờ

Trong tâm tình hân hoan, vui tươi của ngày chuẩn bị cho Đại lễ mừng khánh thành nhà thờ Giáo xứ Ninh Mỹ. chiều Hôm nay ngày 18/11/2016 chuẩn bị cho  9h sáng  19/11 Đức Cha Toma Giám mục Giáo Phận sẽ dâng thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành nhà thờ, Giáo xứ chúng con đã tổ chức buổi lễ long trọng để tạ ơn vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho cộng đoàn Giáo xứ chúng con.

Mở đầu buổi rước là phần Thượng cờ của giáo xứ , giáo Họ và các hội đoàn Màu cờ của Hội thánh, màu cờ của mỗi cộng đoàn trước hết biểu tượng cho sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa. Là biểu tượng cho tình hiệp nhất của mỗi thành viên trong cộng đoàn. Mỗi lá cờ được kéo lên, đại diện cho một cộng đoàn, cũng là đại diện cho toàn thể mỗi người trong Giáo xứ. Lá cờ được kéo lên trời cao tượng trưng như dấu chỉ một lòng hướng về Thiên Chúa. Mười hai lá cờ của mỗi cộng đoàn được thượng lên hôm nay cũng chính là lời tạ ơn Chúa đã gìn giữ cộng đoàn trong Giáo xứ chúng con cách đặc biệt.

Sau nghi thức thượng cờ là chương trình rước đoàn lễ nghi và hai Thánh Quan Thầy. Sau đó là Thánh lễ Tạ ơn của cộng đoàn Giáo xứ với biết bao tâm tình con thảo hướng về Cha yêu thương đã luôn chở che, ban nhiều hồng ân cho Giáo xứ chúng con.

Ban Truyền thông Giáo xứ Ninh Mỹ

dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ

xem thêm tại : https://goo.gl/photos/saQsQwKd1q721aiY9

https://goo.gl/photos/E9EZ7r4vs6qkaGmG8

https://goo.gl/photos/ujZzosdwH8UYoCN77

https://goo.gl/photos/Bz3xxnwyazgNrvH49

https://goo.gl/photos/ripsgezaGnotixDB9

https://photos.app.goo.gl/h2eJ9RGnigzdsbVf9

https://goo.gl/photos/3b5Vu9MNetfrnMdGA

https://photos.app.goo.gl/Rn7oE7TsZNRrwqRbA

Trả lời