Giáo xứ Ninh Mỹ – Giáo Phận Bùi Chu – Việt Nam

Địa chỉ: Giáo Xứ Ninh Mỹ – Xã Hải Giang    – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định -Việt Nam.

Cha chánh xứ:

Cha: Giuse Đinh Quang Thành
Sinh 6 tháng 5 năm 1977
Tại giáo xứ Phú Thọ – xã Giao Thiện – huyện Giao Thuỷ – tỉnh Nam Định
Tốt nghiệp đại học Sư Phạm năm 2001
Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 2002 đến 2009
Chịu chức linh mục ngày 3 tháng 9 năm 2009, tại nhà thớ Chính Toà Bui Chu, do Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm.

– Từ ngày 14 tháng 9 năm 2009, làm Cha phó xứ  Xương Điền, đặc trách xứ Tân An.
– Ngày 19 tháng 4 năm 2012, được Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm bổ nhiệm làm Cha chánh xứ Ninh Mỹ.

Websites : https://ninhmy.net/

Facebook: https://www.facebook.com/ninhmy.net

Youtube :https://www.youtube.com/@ninhmy
Email     : [email protected]

Giới thiệu giáo xứ  Ninh Mỹ

1. Nguồn gốc : Ninh Mỹ trước kia là một bãi biển bồi cùng dải đất với tân Lý . Khoảng năm 1820 dân từ Ninh Cường Và Các làng khác  lân cận tới Ninh Mỹ Khai Khẩn lập ấp , đứng đầu là cụ Vũ Đình Đoàn và Nguyễn Thế Mỹ và những người lân cận tới lập ấp . Đến năm 1848 được sự gúp đỡ của bề trên , giáo hữu cùng nhau góp công góp của làm .nhà thờ họ Ninh Mỹ  được thành lập lúc này thuộc giáo xứ Tân Lý .
– Năm 1877 đức cha Garcia cezon Khang chính thức ban sắc lập giáo họ nhận thánh THOSMA làm quan thầy lúc này giáo Họ Ninh Mỹ thuộc Xứ Ninh Sa.
– Năm 1926 Ninh Mỹ là một họ lẻ có số giáo đân đông thứ nhì trong giáo xứ .Năm 1937 Dức Cha ĐÔMiNICO Hồ Ngọc Cẩn đã chính thức nâng giáo Họ Ninh Mỹ lên Hàng  Giáo xứ .

2. Thánh quan thầy
Thánh Tôma Aquinô (Thomas Aquinas) (1225-1274) Lễ Kính ngày 28/1
Thánh Têrêsa Giesu (thành Avila) tiến sĩ  lễ kính ngày 15/10

3. Nhà thờ
Nhà thờ giáo xứ đực xây dựng lại năm 1897 .cho đến nay nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn và là một trong những nhà thờ cổ kính và lâu đời nhất  của giáo hội công giáo việt nam .nhà thờ có kích thước 34m rộng 12m cao 14m hiện đang được xây dựng lại.
Theo thống kê của giáo xứ  năm 1951 giáo xứ có 750 giáo dân, đến năm  1999 có 2431 giáo dân  và Giáo họ  Tây Mỹ nhận thánh GIUSE làm quan thầy, lễ kính vào ngày 19 tháng 3 hàng năm và được chính thức có nhà nguyện vào năm 1995 đến ngày 9 tháng 7 năm 2007 được cha GIUSE Hoàng Văn Tiệm cấp lại sắc phong giáo họ và sắc quan thầy.

 4. Các Linh Mục  Phục vụ   Giáo xứ từ năm 1937 đến nay
– Cha Đaminh Liêm  từ năm 1937
– Cha Đaminh  Ước từ năm 1944
– Cha Đaminh  Hiếu  từ năm 1946
– Cha Gioakim  Vũ Khanh 1947-1953
– Cha Bảo
– Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Hiệp
– Cha Đa Minh Trần ngọc Tuất
– Cha Vinh Sơn Lại Văn Quynh
–  
Hiện Nay Cha Giuse Đinh Quang Thành đang  phục vụ giáo xứ

5. Giáo xứ  Ninh Mỹ cũng đã sản sinh ra rât nhiều người con ưu tú cho Giáo Hội
Danh sách các cha quê hương giáo xứ Ninh Mỹ – Giáo Phận Bùi Chu – Việt Nam
– Đức Cha  THOSMAS Vũ Đình Hiệu
– Cha THOSMAS Vũ Đình  Thiên
– Cha Dom Cẩm
– Cha GAK Hiệp
– Cha THOSMAS Quyết
– Cha Hiện

6. Các Hội Đoàn Và Đoàn Thể  Thuộc Giáo xứ
– Hội  Kèn
– Hội Trống
– Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
– Hội Trinh Vương
– Hội Gia trưởng

Trên đây là những giới thiệu cơ bản về giáo xứ ninh mỹ qua các thời kỳ hình thành và phát triển.