PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU GIÁO XỨ NINH MỸ GP BÙI CHU

HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ

ngày 19/11/2016
Xin giới thiệu với quý vị đoạn phim giới thiệu lịch sử hình thành giáo xứ Ninh Mỹ do ban Truyền thông Giáo phận thực hiện

Trả lời