Thiệp mời lễ tạ ơn thượng vì và đặt long cốt nhà thờ giáo xứ Ninh Mỹ

Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2013, thánh lễ tạ ơn thượng vì và đặt long cốt nhà thờ giáo xứ Ninh Mỹ sẽ được tổ chức do Đức Cha Tôma chủ sự

THIỆP MỜI
LỄ TẠ ƠN THƯỢNG VÌ VÀ ĐẶT LONG CỐT NHÀ THỜ

Chương Trình

* 8h00: Đón tiếp quý khách
* 9h15: Đón đoàn lễ nghi
* 9h30: Thánh Lễ Tạ Ơn
*10h30: Tiệc mừng
————————————————-Xin Quý Cha mang lễ phục trắng

 

Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa và Thánh Quan Thầy
chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý cha và quý khách
về tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn thượng vì và đặt long cốt nhà thờ
vào lúc 9h30, Thứ Hai, ngày 23 tháng 12 năm 2013
do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ sự.
Sau thánh lễ kính mời quý vị chung vui tiệc mừng với giáo xứ chúng con.

Chúng con rất hân hạnh được đón tiếp !

 

 

Cha xứ hợp thỉnh

Ninh Mỹ ngày 15 tháng 11 năm 2013
T/M. Hội đồng giáo xứ
Trùm chánh

Giuse Đinh Quang Thành Tôma Aq. Vũ Đình Phương

 

 

Trả lời