Video thánh lễ hạ giải và ép cọc móng nhà thờ mới giáo xứ Ninh Mỹ

thánh Lễ hạ giải nhà thờ cũ và ép cọc móng nhà thờ mới giáo xứ ninh mỹ phần đầu

 

 

thánh lễ hạ giải nhà thờ cũ và ép cọc móng nhà thờ mới giáo xứ ninh mỹ Phần 2

 

 

thánh lễ hạ giải nhà thờ cũ và ép cọc móng nhà thờ mới giáo xứ ninh mỹ Phần 3

 

 

thánh lễ hạ giải nhà thờ cũ và ép cọc móng nhà thờ mới giáo xứ ninh mỹ Phần 4

 

 

thánh lễ hạ giải nhà thờ cũ và ép cọc móng nhà thờ mới giáo xứ ninh mỹ Phần 5

 

 

Trả lời