Thứ Sáu Tuần Thánh: Tình yêu cho đến cùng của Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 29/03/2024, người Kitô hữu cử hành Tình yêu cho đến cùng của Thiên Chúa. Chúng ta cử hành “sự tự hủy” (kénose) của Thiên Chúa, sự tự hạ của Ngài cho đến chết trên thập giá để kết hợp với con người.

Trong cử chỉ khiêm nhường triệt để này, vốn đảo ngược cái nhìn của ngoại giáo về một vị thần thống trị, các Kitô hữu đón nhạn mạc khải về một Thiên Chúa chỉ là tình yêu. (HDGM Việt Nam).

Trong ngày này, chúng ta bước theo Chúa Kitô trong cuộc Thương khó của Ngài. Chúng ta cùng nhau đọc lại trình thuật về việc Ngài bị bắt, bị kết án, đánh đòn và hành hình. Chúng ta có nghi thức suy tôn Thánh giá.

Việc đi Đàng Thánh Giá cũng là một thực hành phổ biến trên toàn thế giới. Đàng Thánh Giá diễn ra vào chiều thứ Sáu, diễn tả lại 14 chặng theo chân Chúa Kitô.

 

Trả lời