TAM NHẬT THÁNH TẠI GIÁO XỨ NINH MỸ NĂM 2023

Hoà với tâm tình của toàn thể Giáo Hội, cộng đoàn giáo xứ Ninh Mỹ sốt sắng sống Tam Nhật Thánh với Chúa Giêsu.

Ba ngày trọng đại dịp lễ Vượt Qua bắt đầu với Thánh Lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh, tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, được tiếp nối trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu Thương Khó và ngày Thứ Bảy Thánh, rồi được kết thúc bằng kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh, trung tâm của ba ngày trọng đại này là Đêm Canh Thức Vược Qua.

Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh được gọi là Thánh lễ Tiệc Ly, Chúa Giêsu ăn bữa ăn tối với các môn đệ, trước khi Người tự nguyện chịu khổ nạn để cứu độ chúng ta. Trong bữa Tiệc Ly này, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh. Cũng trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nêu gương khiêm nhường, yêu thương, phục vụ cho các môn đệ khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ

 Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đã bị xử án tại dinh Philatô vào lúc tảng sáng. Người bị kết án tử hình – vác thập giá đến pháp trường – bị đóng đinh vào thập giá – bị treo lên và rồi Người tắt thở trên thập giá vào khoảng 3 giờ chiều.

Ba ngày qua, cộng đoàn giáo xứ đã theo Chúa Giêsu từ nhà Tiệc Ly, qua Vườn Cây Dầu, đến Dinh Caipha và Dinh Philatô, sau cùng là đồi Calvariô và Mồ Thánh. Chúng ta tưởng nhớ và thông phần với Chuá Kitô chịu đau khổ và chết trên Thánh Giá. Chúa Giêsu bị nộp vì tội lỗi chúng ta, đã sống lại để chúng ta được ơn cứu độ và sự sống đời sau (Rm 4,25). Việc Chúa Giêsu sống lại là chóp đỉnh Tam Nhật Thánh, đồng thời cũng là căn bản của đạo chúng ta.

Một số hình ảnh Tam Nhật Thánh tại giáo xứ Ninh Mỹ:

Trả lời