Các bài viết trong mục: Nhạc Thánh

Audio: Linh Mục – Người Là Ai ?

HƯỚNG TỚI NGÀY THẾ GIỚI CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
Ban truyền thông giáo xứ Ninh Mỹ hân hạnh giới thiệu audio
LINH MỤC – NGƯỜI LÀ AI ?
Hy vọng với nỗ lực của chúng tôi, có thể góp phần trong việc cổ võ Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ của giáo hội, cách riêng là của giáo xứ Ninh Mỹ .

Thông Tin Mới Nhất

Video về Giáo Xứ