Các bài viết trong mục: Tuần chầu giáo xứ Ninh Mỹ 2017

Ninh Mỹ: Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt năm 2024

Giáo xứ Ninh Mỹ được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ III mùa thường niên năm B. Đỉnh cao của tuần cầu là thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật, ngày 21/01/2024, tại nhà thờ giáo xứ. Cha quản hạt Tứ Trùng […]

Ninh Mỹ: Thánh lễ chính tiệc tuần chầu năm 2023

Tuần chầu vẫn luôn là dịp đặc biệt để giáo dân Bùi Chu ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể và cao rao tình thương của Chúa cho mọi người. Trong tinh thần đó, giáo xứ Ninh Mỹ đã cố gắng hết mình long trọng tổ chức tuần chầu. Đỉnh cao là Thánh lễ chính […]

Giáo xứ Ninh Mỹ sốt sắng tổ chức tuần chầu năm 2017

Giáo xứ Ninh Mỹ thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật 32 thường niên năm A. Thánh lễ chính tiệc được cử hành rất trang trọng vào lúc 09 giờ 30 Chúa Nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2017. Cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế, trên 30 cha trong và ngoài […]

Thông Tin Mới Nhất

Video về Giáo Xứ