Các bài viết tạo bởi Giuse Ngọc Hoàng

THIỆP MỜI THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN TẠI GIÁO HỌ ĐÔNG MỸ

HƯỚNG VỀ THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN TẠI GIÁO HỌ ĐÔNG MỸ Xây dựng ngôi nhà thờ giáo họ Đông Mỹ là ước mơ ôm ấp từ lâu của Cha xứ Giuse và cộng đoàn giáo họ. Ngôi nhà thờ không chỉ đáp ứng việc thờ phượng mà còn là biểu tượng cho […]

Thông Tin Mới Nhất

Video về Giáo Xứ