Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

TRỰC THUỘC HỘI ĐÔNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

 

THÔNG CÁO

VỀ ĐIỀU ĐƯỢC GỌI LÀ SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI


Từ năm 2010, một số người quảng bá những lời được gọi là Sứ điệp từ trời. Các sứ điệp này được cho là lời của Chúa Giêsu nói với một người mang tên Maria Divine Mercy, được dịch sang tiếng Việt là: Maria Lòng Chúa thương xót, hoặc Maria Tông đồ lòng Chúa thương xót.

Cho đến nay, đã có hơn 1100 sứ điệp được phổ biến trên mạng internet , hoặc trong 3 tập sách mang tựa đề Sách Sự Thật. Tại nhiều nơi ở Việt Nam, không ít người phổ biến các sứ điệp này, hoặc mang tính cách cá nhân, hoặc trong các nhóm cầu nguyện; thậm chí các sứ điệp ấy còn được phổ biến trên một số tòa giảng.

Dựa vào huấn thị Normae S. Congregationis pro Doctrina Fidei  de Modo Procedendi  in judicandis praesumptis apparationibus die 25  Februarii 1978- những quy tắc của Thánh Bộ Đạo Lý Đức Tin về phương pháp tiến hành khi phải đánh giá những hiện tượng được coi như là những cuộc hiện ra và những mặc khải, ngày 25 tháng 2 năm 1978. Ủy ban Giáo lý Đức tin nhận định như sau:

1. Tác giả luôn ẩn danh, không ai biết được đạo đức của người tự cho là nhận được mặc khải.

2. Về nội dung, có nhiều điều không phù hợp với Giáo lý Công Giáo:

– Các sứ điệp tin vào thuyết ngàn năm millénarisme là lạc thuyết đã bị Hội Thánh lên án.

– Ủng hộ Đức Thánh Cha Benedict XVI, đang khi đó lại không chấp nhận và có những lời xúc phạm đến Đức Thánh Cha Phanxicô.

– Nhiều điều mập mờ lẫn lộn giữa sự thật và sai lầm trong cách giải thích liên quan đến mầu nhiệm Đức Kitô, Huấn quyền, Bí tích, luân lý.

3. Về hiệu quả, các sứ điệp không mang lại bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu.

Vì thế, các tín hữu Công Giáo sẽ không đọc, không phổ biến, và không rao giảng các sứ điệp từ trời này.

Nguyện xin Thần Khí sự thật hướng dẫn các tín hữu đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu theo Giáo huấn của Hội Thánh

Làm tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn ngày 14 tháng 4 năm 2015

(đã ký)                                                                                                        (Đã ký)

+Phaolô Bùi Văn Đọc                                                                         +Giuse Nguyễn Năng

Tổng Giám Mục TGP Tp. Hồ Chí Minh                                             Giám Mục Giáo phận Phát Diệm

Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam                                           Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin

 

Nguồn: Hội Đồng Giám mục Việt Nam (http://www.hdgmvietnam.org/)

Trả lời