Tháng 11 – Tháng Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

 

Theo truyền thống lâu đời thì tháng 11 hàng năm là tháng được dùng để làm việc đền tội, cầu nguyện và tưởng nhớ đến những người thân yêu, bạn hữu và những Linh Hồn bị bỏ rơi mà không ai cầu nguyện cho họ. Đó là những Linh Hồn mồ côi hay bị bỏ rơi trong quên lãng.

Các Linh Hồn đang chờ đợi ở Luyện Ngục để mong ngày được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa. Họ đang trải qua cuộc thanh luyện và thử thách dưới cái nhìn của Đấng Tạo Hóa là Chúa Cha Toàn Năng.

Các Linh Hồn ở Luyện Ngục đang ngày đêm chịu thống khổ để đền tội của chính họ. Họ đang cần lời cầu nguyện và các Thánh Lễ mà chúng ta dâng lên Chúa để cầu nguyện cho họ.

Là người Công Giáo, chúng ta có một niềm xác tín về giá trị của lời cầu nguyện để giúp các Linh Hồn đã qua đời được ơn cứu rỗi, như trong Phúc Âm đã nói :  “vì tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện” (2Mcb 12,53-45)

Xin quý vị hãy tỏ lòng bác ái bằng cách cầu nguyện và xin Thánh Lễ, bằng hy sinh, hãm mình, ăn chay, bố thí… để cầu nguyện cho các đẳng Linh Hồn. Dĩ nhiên, các Linh Hồn cũng hằng cầu nguyện cho các ân nhân của họ. Vậy chúng ta cầu nguyện cho các Linh Hồn và cầu nguyện với các Linh Hồn.

Những sự hy sinh cá nhân của chúng ta để đền tội cho các Linh Hồn sẽ làm giảm thiểu thời gian mà họ phải chờ đợi nơi Luyện Ngục, và làm cho chúng ta hiệp thông với các tín hữu, dù họ còn sống hay đã chết. Sự hiệp nhất này sẽ giúp chúng ta được người khác cầu nguyện cho, khi mà Linh Hồn chúng ta cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Lời cầu nguyện cho tất cả các Linh Hồn:

Kính lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, hôm nay con xin cầu nguyện cho tất cả các Linh Hồn, dù là người quen hay không quen biết, những người đã chết mà chưa được vào nước Thiên Đàng với Chúa.

Trong lúc còn ở trần gian, các ngài đã kính yêu Chúa suốt đời, nhưng họ không thể duy trì sự toàn hảo mà Chúa mong muốn. Vì thế, qua tình yêu con dành cho họ, con xin kính dâng lên Chúa những việc làm bé nhỏ của Lòng Thương Xót, để xin Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy xuống và đưa các ngài đến sự bình an vĩnh cửu của Chúa.

Xin vì các Linh Hồn cầu thay cho con để xin cho con được những hồng ân Chúa mà con đang cần để sống còn trên trần gian trong sự vâng lời, chịu đựng và trong tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa Cha, xin Cha cho con cùng với các ngài được có cuộc sống vĩnh cửu với Cha trên Thiên Đàng.

Xin Cha ban cho Linh Hồn các tín hữu đã qua đời được nghỉ yên đời đời trong sự bình an viên mãn. AMEN.

Thomas  Vũ Xuân Tân

LỄ CÁC ĐẲNG LH

Trả lời