KINH DÂNG GIA ĐÌNH

KINH DÂNG GIA ĐÌNH

              Lạy Chúa là Cha chúng con, / chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu chăm sóc mọi loài. / Xin Chúa nhậm lời gia đình chúng con cầu nguyện. / Chúa đã muốn cho chúng con làm thành một gia đình Công giáo, / một cộng đoàn yêu thương, / để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình.

Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, / và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau. / Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, / hôm sớm cầu nguyện chung với nhau, / làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Chúa, / siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, / chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành. / Trong khi mỗi người chúng con ra sức làm việc, / cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, / xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng. / Đối với mọi gia đình xung quanh, / xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến, / sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, / nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, / chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. / Chúng con nguyện xin luôn sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. / Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, / có mặt cũng như vắng mặt, / còn sống hay đã qua đời, / hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, / và ngày sau được phước sum họp với Chúa muôn đời. / Amen.

(Nguồn: Suu tầm)

Trả lời