LỄ TANG CHA CỐ TÔMA PHẠM CHÍNH PHƯƠNG

TANG LỄ CHA CỐ TÔMA PHẠM CHÍNH PHƯƠNG

Chiều nay, vào lúc 3 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2012, tại nhà hưu dưỡng, Có Cha Chính Giáo Phận về Dâng lễ, cùng đồng tế với cha chính có 30 cha cùng đồng tế với Ngài. Sau thánh lễ, linh cữu Ngài được đưa sang giáo xứ Đền Thánh Phương Chính. Rước linh cữu Ngài có rất đông giáo dân cùng các hội trống, hồi kèn đồng nam nữ thuộc giáo xứ Đền Thánh, Giáo xứ Xuân Đài. Linh cữu cha Cố Tôma được đặt tại trung tâm nhà thờ Đền Thánh. Thánh lễ đầu tiên do cha Quản Hạt – Chánh Xứ Đền Thánh chủ tế, và Cha Cố Phêrô Trịnh Đình Trang, Cha Giuse Đỗ Đức Đường, giáo xứ Đền Thánh phục vụ. Sau Thánh Lễ, tới thánh lễ do giáo xứ Xuân Đài phục vụ. Cha Xứ Xuân Đài, Giuse Đinh Văn Viện cùng Hội Đồng Giáo xứ, ca đoàn, 2 hội kèn nữ và bà con giáo dân lên dâng hương, hoa kính viếng và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Tôma.


Trả lời