Đức Hồng Y Ivan Dias tại La Vang chiều ngày 05.01.2011 – Vài hình ảnh đặc biệt

Chiều ngày thứ tư, 05.01.2011, lúc 15 giờ 30 phút,

Đức Hồng Y Ivan Dias, người Ấn Độ,

Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo,

Đặc sứ của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI,

đến Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang.

Đây là một vài hình ảnh đặc biệt về Đức Hồng Đặc Sứ tại La Vang

1. Khi đến La Vang

2. Dâng hoa lên Đức Mẹ La Vang

3. Cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang ghi tại La Vang

Trả lời