Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Bùi Chu Năm 2013 – Giáo Xứ Phạm Pháo

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Bùi Chu Năm 2013 – Tại Giáo Xứ Phạm Pháo
diễn ra từ ngày 23-24/3/2013
Hòa chung với giáo hội Hoàn Vũ , Giới trẻ Giáo Phận Bùi Chu bắt đầu bước vào tuần thánh quan trọng nhất trong năm phục vụ bằng Đại Lễ Lễ Lá.Cùng nhau sống đức tin với 5 chữ “C” nhé: Chúa Ki- tô, Cầu Nguyện, Cộng Tác, Cộng đoàn và Chứng nhânnguồn: phunhai.net

Trả lời