CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH TẠI GIÁO MIỀN NINH SA

HỘI SINH VIÊN CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN BÙI CHU
NHÓM SINH VIÊN LÀNG TÁM
š
CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH TẠI GIÁO MIỀN NINH SA
Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 12 năm 2011
1 – Nội dung:
– Thăm hỏi động viên các gia đình neo đơn trong giáo miền
– Sinh hoạt tập thể-sinh hoạt thi đua-đốt lửa trại.
– Giao lưu với các bạn trẻ tại giáo miền .
– Văn nghệ.
– Cầu nguyện.
– Thánh lễ.
– Hội Chợ
2 – Mục đích:
– Thăm Hỏi động viên các cụ già cả neo đơn các gia đình đặc biệt trong giáo miền
– Giao lưu giữa anh chị em sinh viên trong nhóm với các bạn giới trẻ giáo miền
– Trao đổi với nhau về kinh nghiệm học tập và công việc sau này.
– Khuyến khích, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.
3- Địa điểm: Giáo xứ Ninh Sa ( xóm 4 – xã Hải Giang – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định).
4 – Thời gian: Từ 13h00 ngày 24/12/2011 đến 14h00 ngày 25/12/2011.
5 – Số lượng: bà con giáo dân trong giáo miền và Khoảng 50 sinh viên
6 – Chương trình cụ thể:
1. Ngày 24/12/2011
– 13h00 – 13h30: tập trung (nhà trung tâm Mục Vụ).
– 13h30 – 17h00: thăm hỏi động viên các gia đình neo đơn trong giáo miền (chia làm 4 nhóm đến 2 giáo xứ và 2 giáo họ )
– 17h00 – 18h00: Nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân và chuẩn bị chương trình văn nghệ .
– 18h00 – 21h00: chương trình văn nghệ chào mừng chúa giáng sinh
– 21h00 – 22h00: thánh lễ trọng thể mừng chúa giáng sinh
– 22h00 – 22h30: Lửa trại
– 22h30 – 23h00: Cầu nguyện
– 23h00 : Nghỉ đêm ( Tại các gia đình nghỉ trọ).
2. Ngày 25/12/2011
– 06h00 – 06h30: Báo thức và sinh hoạt cá nhân ( Tại các gia đình nghỉ trọ).
– 06h30 – 07h00: Ăn sáng ( Tại các gia đình nghỉ trọ).
– 07h30 – 08h00: Tập trung, sinh hoạt khởi động
– 08h00 – 09h00: Trò chơi Lớn (kéo co giữa các đội nữ và giáo lý viên )
– 09h00 – 11h30: chưong trình hội chợ dành cho các em thiếu nhi và bà con giáo dân
– 11h30 – 13h00: Ăn trưa ( Khuôn viên nhà thờ).
– 14h00 : Chia tay ( Sân cuối nhà thờ).
Hội sinh viên công giáo bùi chu
www.svbuichu.com

Trả lời