Thánh lễ bế giảng năm học 2009 -2010 của 2 giáo xứ Ninh Mỹ và Ninh Sa

thánh lễ bế giảng năm học 2009 -2010 của 2 giáo xứ Ninh Mỹ và Ninh Sa được tổ chức tại thánh đường giáo xứ Ninh Sa

 

 

Tác giả bài viết: Đinh Văn Khôi

Nguồn tin: Giới trẻ sinh viên giáo xứ ninh mỹ

Trả lời