Hình ảnh thánh lễ thêm sức cho các em thuộc giáo miền Ninh Sa Và Ninh Mỹ năm 2010

Ngày 14/08/2010 tai  giáo xứ Ninh Sa

thánh lễ thêm sức cho các em thiếu nhi của 2 giáo xứ Ninh Sa Và Ninh Mỹ  do đức cha giuse Hoàng Văn Tiệm chủ tế

rất đông đảo bà con giáo dân đến tham dự

 

 

 

Tác giả bài viết: Đinh Văn Khôi

Nguồn tin: Giáo Xứ Ninh Mỹ

Trả lời