Thánh Lễ An Táng Cha Cố Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp

Vào lúc 8g30 hôm nay ngày 09/07/2013, cộng đoàn giáo xứ Thánh Thể là nơi chôn nhau cắt rốn cha cố, cùng các giáo xứ lân cận đẫ tề tựu xung quanh thi hài cha cố để tiễn biệt ngài lần cuối. Trước khi Thánh Lễ Án Táng Cha Cố Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp bắt đầu, đoàn chủng viện Thánh Gio-an (Hà Nội) và Đoàn cựu chủng sinh Mẫu Tâm Bùi Chu – do Đức Cha Lô-ren-sô Chu Hữu Minh dẫn đầu đã kịp đến kính viếng cha cố Vinh sơn để chia sẻ nỗi buồn với tang gia và giáo xứ. Bên cạnh phái đoàn này còn có phái đoàn của Đức Cha Giu-se Nguyễn Văn Yến – Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bác ái Xã hội thuộc HĐGMVN.

Lúc 08h40: Đoàn Lễ nghi bắt đầu tiến ra từ nhà Xứ Giáo xứ Thánh Thể với phẩm phục màu tím nói lên sự u buồn tang thương trong những ngày này tại giáo xứ Thánh Thể. Rất đông các Giám Mục và Linh Mục đã về đồng tế Thánh Lễ Án Táng Cha Cố Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp, trong đó có 4 Đức Cha: Gồm Đức Cha Giu-se Hoàng Văn Tiệm- giám mục chính tòa Bùi Chu, Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu giám mục phó giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Giu-se Nguyễn Văn Yến chủ tịch UB Bác ái xã hội và Đức Cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh giám mục phụ tá Hà Nội.

Đức Cha Giu-se Hoàng Văn Tiệm đã chủ sự Thánh Lễ an táng hôm nay. Đầu Thánh Lễ, Đức Cha đã nhắc đến cuộc đời thánh hiến, hy sinh, tận tụy vì đoàn chiên của cha Vinh-sơn cũng như các nhân đức của Ngài, đặc biệt là lòng sùng kính đức Mẹ. Tiếp theo một lần nữa Đức Cha Giu-se đã đọc di chúc của cha Vinh-sơn. Sau phần đọc di chúc, Thánh Lễ đã diễn ra như thường lệ.

Hai bài đọc do một nam và một nữ của nhà hiếu đảm nhận. Thầy Phó Tế Đa-minh Phạm Trọng đã công bố Tin Mừng, và Đức Cha Giu-se Tiệm chia sẻ Lời Chúa. Khởi đầu bài giảng của mình, Đức Cha đã trích dẫn lời của sách Giảng Viên: Tiếng thơm tốt hơn dầu thơm. Tiếp theo, Đức Cha đã quảng diễn về sự chết dưới cái nhìn đức tin Công Giáo, đặc biệt là theo đoạn Lời Chúa được trích dẫn từ sách Giảng Viên. Ngày chết chính là ngày sinh nhật ở trên trời, đó là ngày mừng vui; ngày chết đáng vui mừng hơn ngày sinh; đám tang vui hơn các đám khác. Đồng thời, ngài cũng nhắc đến sự ra đi của cha Vinh-sơn. Chúng ta không còn có thể liên hệ với cha Vinh-sơn bằng thư tín, bằng điện thoại được nữa, mà chúng ta chỉ có thể gặp được ngài ở Nước Trời. Sau 74 năm trong cuộc hành trình trần thế, nay cha Vinh-sơn đã vĩnh biệt ra đi, không còn có thể thực hiện các Bí Tích, không còn giải tội, không còn dâng Lễ được nữa. Giờ này, Ngài sắp được gieo vào lòng đất, xương thịt ngài bắt đầu thối rữa, nhưng linh hồn của cha đang phiêu diêu trong cõi cực lạc. Như vậy chúng ta không phải đau buồn nữa, mà phải vui mừng. Cuối bài giảng, Đức Cha đọc lại lời của sách Khải Huyền: Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới….Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt của họ… Vì những điều xưa cũ đã qua đi. Hôm nay Cha Vinh-sơn đã về Nước Trời như tân nương về với tân lang. Cha Cố Vinh-sơn đang chờ đợi ngày Chúa cho phục sinh.

Cuối Thánh Lễ, một Linh Mục Nghĩa Tử của Cha Vinh-sơn đã đại diện toàn thể gia quyến linh tông huyết tộc, cảm ơn các Đức Cha, các Linh Mục, các Tu Sĩ nam nữ, các Giáo xứ, Giáo họ, các Đoàn thể, chính quyền xã Thọ Nghiệp…, đã về phúng viếng, thăm hỏi, dâng Lễ, tham gia an táng Cha Vinh-sơn. Trong bài cám ơn này, Cha đại diện gia quyến cũng không quên cám ơn ĐTGM Đại diện không thường trú của ĐTC đã về gia tang để chia sẻ, động viên gia tang và cầu nguyện cho cha Vinh-sơn. Cuối cùng, cha đai diện gia đình xin mọi người niệm tình thứ nỗi nếu trong quá trình an táng của cha Vinh-sơn có điều gì sơ suất, khiếm khuyến.

10h00 Thánh Lễ kết thúc, Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu đã chủ sự nghi thức tiễn biệt cha Vinh-sơn.Sau đó, các Đức Cha và các Linh Mục lần lượt dâng hương và rảy nước thánh trước thi hài của cha Vinh-sơn. Đoàn Triều công của Giáo xứ Thánh Thể tiến vào trước linh cữu của cha Vinh-sơn và đưa thi hài của cha vào kiệu. Thi hài của cha Vinh sơn được rước chung quan nhà thờ trước khi được an nghỉ nơi lòng đất. Đoàn triều công của Giáo xứ Thánh Thể chuyển linh cữu cha Vinh-sơn cho đoàn triều công của Giáo xứ Phú Nhai, và đoàn triều công của Giáo xứ Phú Nhai thực hiện công tác hạ huyệt.

Sau đó cha Xứ Giáo xứ Thánh Thể làm phép huyệt mộ và thực hiện nghi thức hạ huyệt. Hòn đất tiên được quý cha gửi vào lòng đất mẹ. từ nay chẳng ai trong chúng ta còn nhìn thấy cha nữa, bóng cha đã khuất, nhưng tình yêu thương mà cha để lại cho chúng con vẫn luôn sống mãi cùng chúng con. Thế là kết thúc cuộc đời nơi dương thế của cha, cha về Trời xin nhớ tới chúng con.

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ VINH SƠN NGUYẾN TỐT NGHIỆP

TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ THÁNH THỂ- GIÁO PHẬN BÙI CHU

NGÀY 09/07/2013Trả lời