Linh mục Vinh sơn Nguyễn Đức Hiệp đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 21 giờ 09 phút, thứ năm, ngày 17/2/2011 (tức ngày 15/01 Tân Mão)

Xem hình
Linh mục Vinh sơn Nguyễn Đức Hiệp

Tòa Giám mục Bùi Chu,

Hội đồng Giáo xứ Thịnh Long và gia đình linh tông Linh mục Vinh sơn Nguyễn Đức Hiệp vô cùng thương tiếc báo tin:

Linh mục Vinh sơn Nguyễn Đức Hiệp, nguyên Chánh xứ giáo xứ Thịnh Long.
Sinh ngày: 30/11/1940 tại giáo họ Chi Tây, giáo xứ Quỹ Nhất
Nhập Tiểu Chủng viện Bùi Chu ngày 01/9/1955
Đại Chủng viện Mẫu Tâm – Bùi Chu ngày 01/9/1959
Lãnh tác vụ Linh mục ngày 8/12/1963
Năm 1963 – 1973: Phục vụ tại Tòa Giám mục Bùi Chu
Năm 1973 – 2002: Chánh xứ Tứ Trùng, xứ An Bài, xứ An Cư, xứ Nam Phương, xứ Trùng Phương, xứ Phúc Hải, xứ Ninh Mỹ, xứ Ninh Sa, xứ Giáp Năm, xứ Tư Khẩn và 15 giáo họ.
Năm 2002 – 2007: Chánh xứ Thịnh Long, xứ Phú Hóa và 4 giáo họ.
Năm 2007 – 2011: Hưu dưỡng tại giáo xứ Thịnh Long.
Trong suốt cuộc đời linh mục của mình, linh mục Vinh sơn không những chu toàn tác vụ người Mục tử Chúa Ki tô mà ngài còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
.
Linh mục Vinh sơn Nguyễn Đức Hiệp đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 21 giờ 09 phút, thứ năm, ngày 17/2/2011 (tức ngày 15/01 Tân Mão).
Hưởng thọ 72 tuổi.
Tang lễ linh mục Vinh sơn Nguyễn Đức Hiệp được cử hành tại Giáo xứ Thịnh Long – thị trấn Thịnh Long – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định.
Chương trình tang lễ được tổ chức như sau:
I. Ngày 19 tháng 2 năm 2011
6g00: Thánh lễ
7g00: Nghi thức Phát tang
7g30: Di chuyển Thi hài ra nhà thờ cầu nguyện
8g00– 21g00 : Cầu nguyện, phúng viêng
II. Ngày 20 tháng 2 năm 2011
6g00– 18g00 : Thánh lễ; Cầu nguyện; Phúng viếng
18g00 : Nghi thức Nhập quan
18g30 : Cầu nguyện
III. Ngày 21 tháng 2 năm 2011
6g00: Thánh lễ
6g45: Cầu nguyện
8g00: Di Quan ra lễ đài
9g30: Thánh lễ An táng


Trả lời