Hình ảnh Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Việt Nam – Sáng 06/01/2011

.: Hình ảnh Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Việt Nam – Sáng 06/01/2011 :.

Thánh Lễ do Đức Hồng Y Ivan Dias, Đặc Sứ Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chủ tế

Trả lời