Hình ảnh đặc biệt về Đức Hồng Y Đặc Sứ của Đức Thánh Cha

Đức Hồng Y Ivan Dias,

Đại Điện Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI,

chủ tế Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang

+++

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Đặc Sứ khuyên người Công Giáo Việt Nam

hãy noi gương Đức Mẹ Maria

luôn sống vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống trên đời nầy (XIN VÂNG – FIAT)

luôn vui tươi trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống trên đời nầy (NGỢI KHEN CHÚA – MAGNIFICAT)

luôn vững đứng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống trên đời nầy, với lòng trông cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa Tình Yêu (ĐỨNG THẲNG – STABAT)

+++

Đích thân Đại Diện Đức Thánh Cha,

Đức Hồng Y Đặc Sứ trao tặng Món Quà CHÉN THÁNH cho Giáo Hội Việt Nam

để nói lên cho mọi người biết rằng

đối với người Công Giáo,

CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ và THÁNH LỄ

LÀ NGUỒN SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

+++

Đức Hồng Y Đặc Sứ Làm phép VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN

xây dựng Vương Cung Thánh Đường La Vang trong tương lai

+++

Thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Đặc Sứ

ban PHÉP LÀNH TOÀ THÁNH với ƠN TOÀN XÁ

dịp Đại lễ Bế Mạc Năm Thánh và Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 29 nầy

ghi ảnh và trình bày: Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Trả lời