Hình ảnh các Đức Giám Mục hiện diện

43 Tổng Giám mục, Giám Mục, Giám Quản, Đan Viện Phụ, Đức Ông

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,

giới thiệu Đức Hồng Y Đặc Sứ của Đức Thánh Cha, Phái đoàn Tòa Thánh, các Đức Tổng Giám Mục, Giám Mục, Giám Quản, Đan Viện Phụ, Đức Ông

Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,

tuyên đọc Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế,

tuyên đọc nội dung Bia Kỷ Niệm Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế,

đọc diễn văn Bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

ghi ảnh và trình bày: Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Trả lời