Giáo xứ Ninh Mỹ – Sắc hoa dâng Mẹ

 
Giáo xứ Ninh Mỹ chọn ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 24/05/2015, làm ngày tiến hoa và cung nghinh Đức Mẹ.
 
Vào lúc 16h00, các đoàn hoa đã có mặt khá đông đủ trong ngôi nhà thờ giáo xứ. Năm nay, trong toàn giáo xứ có tất cả 8 đoàn hoa (6 đoàn hoa giáo xứ Ninh Mỹ và 2 đoàn hoa giáo họ Tây Mỹ), nhưng vì điều kiện thời gian và khuôn viên thánh đường giáo xứ đang trong quá trình thi công nên có bốn đoàn hoa đại diện cho mọi người trong toàn giáo xứ tiến hoa dâng Đức Mẹ. Không chỉ có các đoàn hoa mà mọi người trong toàn giáo xứ Ninh Mỹ dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa lòng, những tâm tình xin Đức Mẹ chuyển cầu cho công trình kiến thiết hai ngôi thánh đường của giáo xứ và giáo họ Tây Mỹ được triển khai cách tốt đẹp, bình an.
 
 
Sau các bản dâng hoa của các đoàn hoa, vào lúc 17g30, các đoàn hội trong toàn giáo xứ với trang phục chỉnh tề, xếp hàng tại sân cuối thánh đường để cung nghinh Đức Mẹ.
 
Cuộc cung nghinh Đức Mẹ được bắt đầu với lời hát Cầu xin Chúa Thánh Thần.
 
 
 
Cuộc cung nghinh Đức Mẹ kéo dài 30 phút. Sau khi kết thúc, Thánh lễ được bắt đầu lúc 18g00. Mở đầu Thánh lễ, Cha chánh xứ Giuse Đinh Quang Thành nói lên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong từng biến cố của Giáo hội và cách đặc biệt, Chúa Thánh Thần cũng đang hiện diện trong Thánh lễ này.
 
Trong bài giảng, Cha chánh xứ Giuse chia sẻ với cộng đoàn, cách riêng là các em thiếu nhi về các ơn cần thiết của Chúa Thánh Thần. Ngài nhấn mạnh, mỗi người Ki-tô hữu cần phải có bảy ơn Chúa Thánh Thần: Ơn khôn ngoan, Ơn thông minh, Ơn hiểu biết, Ơn biết lo liệu, Ơn sức mạnh, Ơn đạo đức, Ơn biết kính sợ Thiên Chúa.
 
Thánh lễ kết thúc lúc 19g10, mọi người ra về trong niềm phấn khởi hân hoan vì có Chúa Thánh Thần nâng đỡ trong cuộc sống.

Thiên Ân – Trần Huy

Ban truyền thông giáo xứ Ninh Mỹ

Trả lời