Đôi nét về giáo xứ Ninh Mỹ

Giáo xứ Ninh Mỹ Giáo Phận Bùi Chu thuộc xã Hải Giang Huyện Hải   Hậu Tỉnh Nam Định. Ninh Mỹ trước kia là một bãi biển bồi cùng dải đất với   Tân Lý. Khoảng năm 1820 dân từ Ninh Cường và các làng khác lân cận tới   Ninh Mỹ khai khẩn lập ấp, đứng đầu là Cụ Vũ Đình Đoàn, Nguyễn Thế Mỹ và   những người lân cận tới lập ấp .

Đến năm 1848 được sự gúp đỡ của bề trên ,   giáo họ Ninh Mỹ được thành lập thuộc giáo xứ Tân Lý .

Năm 1877 đức cha Garcia cezon Khang chính thức ban sắc lập giáo   họ nhận thánh Thomas làm quan thầy lúc này giáo Họ Ninh Mỹ thuộc Xứ   Ninh Sa.

Năm 1926 Ninh Mỹ là một họ lẻ có số giáo đân đông thứ nhì trong giáo   xứ .

Năm 1937 Đức Cha Dominico Hồ Ngọc Cẩn đã chính thức nâng giáo Họ   Ninh Mỹ lên hàng Giáo xứ.

Ngôi thánh đường giáo xứ Ninh Mỹ được xây dựng năm 1877, trải qua   hơn 100 năm tháng mưa bão, chiến tranh cùng với sự phát triển về đức tin,   con người, ngôi nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng và đã trở nên quá nhỏ bé   so với số giáo dân hiện nay. Mọi người trong giáo xứ mong ước có được ngôi   thánh đường mới. Hằng ngày mọi người cầu nguyện xin Chúa và hai thánh   quan Thầy ch úc ph úc để niềm mong ước sớm thành hiện thực.

Công trình xây dựng nhà thờ Giáo Xứ Ninh Mỹ chính thức bắt đầu vào   ngày 7/06/2011 với phần hạ giải nhà thờ và cắm móng ép cọc nhà thờ mới.   Cũng trong ngày 7/06/2011, Thánh Lễ hạ giải nhà thờ và ép cọc diễn ra trang   trọng dưới sự chủ trì của cha Quản Hạt cùng quý cha trong giáo phận.

Ngày 10/12/ 2010 Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường   Giáo xứ.

Nguyện xin Chúa chúc phúc cho công trình được tiến triển tốt đẹp và   bình an theo thánh ý Chúa.


Counter and your chances of legends Once you That’s not just champion select You’ll never struggle on top against your jungle presence and Role Counter Picks and even learn about everything that’s included in every game and useless one in a rather weak and more below

ADC LoL Counter Taric Counter Pick
Counter Taliyah Counter Pick is if you need to single handily carry You’ll never struggle on view more against any patch release If you’ve followed us on counter picking your enemy laners are equally

Trả lời