Thư mục vụ Giáo phận Bùi Chu

 TÒA GIÁM MỤC BÙI CHU
           TMV số 3/2014

Bùi Chu, ngày 24 tháng 11 năm 2014
THƯ MỤC VỤ
             Kính gửi các Cha, các Phó tế, các Tu sĩ, các Chủng sinh
quý Chức và toàn thể Anh Chị Em Tín hữu giáo phận Bùi ChuTheo những chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, năm 2015 sắp tới, sẽ là năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ, để tiếp nối chương trình mục vụ năm 2014 Phúc Âm hóa đời sống gia đình. Cùng với các giáo phận trong cả nước, giáo phận Bùi Chu chúng ta, năm 2015 sẽ cùng nhau canh tân đời sống giáo xứ, vì giáo xứ là một gia đình rộng lớn hơn, cần được Phúc Âm hóa toàn diện, theo sát tiến trình cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, được mô tả trong sách Tông đồ Công Vụ, mà thư chung năm nay Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã đề cập đến: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42).Giáo xứ là một cộng đoàn “siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng”. Do đời sống đang có những thay đổi lớn lao, nhiều người đã bắt đầu lơ là việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, hoặc có đi lễ thì chưa tham dự cách tích cực và rước lễ thường xuyên. Việc Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ khởi đi từ việc hiệp thông Thánh Thể. Vì thế, tôi kêu gọi mọi người hãy dành thời gian và tham dự Thánh lễ sốt sắng. Chúng ta tiếp tục duy trì việc đọc kinh chung trong các gia đình. Chương trình 8h00 tối đánh chuông đọc kinh, như chúng ta thực hiện từ mấy năm nay, vẫn được cổ vũ. Việc chầu Thánh Thể cần được quan tâm nhiều hơn nữa nơi các giáo xứ, nhất là những dịp chầu lượt.Giáo xứ là một cộng đoàn “chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy”. Lời Chúa phải được rao giảng, lắng nghe và đem ra thực hành. Hãy để Lời Chúa soi sáng mọi nỗ lực canh tân giáo xứ chúng ta. Việc học hỏi giáo lý cần được ưu tiên vượt lên trên những nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất và các đoàn hội. Các giáo lý viên cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Giáo xứ là một cộng đoàn “luôn luôn hiệp thông với nhau”. Sự hiệp thông mang lại sức mạnh của giáo xứ, vì mọi người đều được liên đới với nhau nhờ mối dây hiệp thông bí tích. Sự hiệp thông với nhau và với mọi người sống xung quanh, dựa trên nền tảng đức ái Kitô, sẽ làm cho bộ mặt giáo xứ được biến đổi. Việc canh tân đời sống và công việc của các viên chức trong hội đồng giáo xứ, sẽ được quan tâm trong năm này. Trong tình hiệp thông, chúng ta được mời gọi chia sẻ với những người sống đời sống thánh hiến trong năm về đời sống thánh hiến của Giáo Hội hoàn vũ. Các tu sĩ được mời gọi làm men muối giữa đời và trong các công việc khác nhau nhằm thăng tiến giáo xứ, nhất là việc tham gia vào các công tác giáo dục đức tin.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn mừng lễ vào ngày 08 tháng 12 này, xin Chúa ban cho mọi nỗ lực xây dựng cộng đoàn giáo xứ được thăng tiến như lòng Chúa mong ước.

ĐGM Tôma Vũ Đình Hiệu
Giám Mục Bùi Chu

Trả lời