THƯ CHUNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC VỀ VIỆC TÒA THÁNH BỔ NHIỆM ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU LÀM GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BÙI CHU

THÁNH BỔ NHIỆM ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU LÀM GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BÙI CHU

Văn Phòng TGM Xuân Lộc xin chuyển đến quí Cha, Quí Tu Sỹ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thư chung của Đức cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc về việc Tòa thánh bổ nhiệm Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu làm Giám mục Phó Giáo phận Bùi Chu. Xin được trích nguyên văn :

Trả lời