NẺO BƯỚC VƯƠN CAO

Chín Bước Luyện Lực Vươn Lên Theo Đường Tu Đức Việt
NẺO BƯỚC VƯƠN CAONẺO BƯỚC VƯƠN CAO

 

NẺO BƯỚC VƯƠN CAO

Chín Bước Luyện Lực Vươn Lên Theo Đường Tu Đức Việt

MỤC LỤC

Mở Vào Một Nẻo Bước

Bước 1. Tìm đường sống đời Dũng Lạc

     Thánh Dũng Lạc chứng nhân Tin Mừng Luca 1:26-38, truyền tin an lạc.

Bước 2. Nguồn Điện Lực

     Thánh Lê Bảo Tịnh chứng nhân Tin Mừng: Luca 1:39-56, thăm viếng. Chúa đã làm cho tôi muôn việc kì diệu.

Bước 3. Sức mạnh tìm ra lý tưởng

      Thánh Trần Văn Thiện chứng nhân Tin Mừng (Mt 13:44-46), nhận ra phép lạ trúng số.

Bước 4. Khai mạch nguồn lực

     Thánh Phạm Viết Huy chứng nhân Tin Mừng Gioan 4:4-18, người đàn bà bên giếng Giacob . Khi giếng bị vít mạch cạn nước, và cách nối lại nguồn nước.

Bước 5. Khơi nguồn bằng Sức mạnh Thánh Giá

     Thánh Mạc Tín Thọ chứng nhân Tin Mừng Gioan 12:24-32, ngày nào Thầy bị treo lên sẽ kéo mọi sự lên…

Bước 6. Nguồn Sống mới

      Thánh Phạm Khắc Khoan chứng nhân Tin Mừng Gioan 20:19-29, hoan ca Phục Sinh trong Thần Khí mới.

Bước 7. Thể hiện dòng sức sống trong gia đạo

     Thánh Lê Thị Thành chứng nhân Tin Mừng Luca 2:41-5, lạc con và cách tìm lại con bằng cách trở lại nhà thờ.

Bước 8. Sức Sống người Kitô

     Thánh Nguyễn Huy Mỹ chứng nhân Tin Mừng Gioan 15:1-8, nhận nhựa sống từ thân nho bằng cầu nguyện, bí tích, lòng sùng kính Đức Mẹ.

Bước 9. Chuyển nhựa sống

     Thánh Lê Văn Phụng chứng nhân Tin Mừng Luca 4:14-22, trở về Nagiaret rao giảng Tin Mừng trong nếp sống thường ngày.

Các kinh đọc

BAN BIÊN SOẠN

LM. Ngô Duy Linh, GM. Mai Thanh Lương,  LM. Nguyễn Việt Hưng,

LM. Trần Đoàn,  LM. Vũ Lâm,  LM. Nguyễn Ngọc Lưu,

LM. Bùi Phong,  LM. Phạm Văn Tuệ

LM. Trần Cao Tường điều hợp

Trả lời