Hình ảnh lễ phát bằng ân nhân giáo họ tây mỹ năm 2009

19/3 vừa qua được sự nhất trí của cha xứ giáo họ đã long trong tổ chức buổi phát bằng ân nhân cho những người đã góp công góp của cho công việc của giáo họ cũng như tri an các vị đó

ông Trùm Khải
ông Trùm Bảo


bà đại

 anh từ


chị vinh


bà điện


ông bảy


di miên


anh cường

 trong thánh lễ

__________________

Tác giả bài viết: Đinh Văn Khôi

Trả lời