Giới thiệu Giáo Họ Tây Mỹ

Giáo Xứ Tây Mỹ Tiền thân là Giáo họ tây mỹ được thành lập năm 1948 được cố đức  cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn ban sắc thành lập giáo họ .giáo họ này được tách từ giáo xứ ninh mỹ và trực thuộc giáo xứ Ninh Mỹ. Giáo họ nhận thánh GIUSE làm quan thầy ,lễ kính vào ngày 19 tháng 3 hàng năm và được chính thức có nhà nguyện vào năm 1995 đến ngày 19 tháng 7 năm 2007 đã được đức cha GIUSE Hoàng Văn Tiệm cấp lại sắc phong giáo họ và sắc quan thầy

Ban đầu  giáo họ chưa có bất kỳ 1 nơi thờ tự nào  . bà con giáo dân giáo họ đã chung tay  góp tiền cùng với sự ủng hộ của cha Thomas Vũ Đình Thiên  và anh Thiện năm 1995  đã nhường lại ngôi nhà của mình cho giáo họ.  khi ấy  giáo họ hoạt động chỉ như 1 nhà dân bình thường chỉ có tối đến đọc kinh và cầu nguyện vì còn bị hạch sách về phía chính quyền xã nhưng dọ sự khéo léo của cha xứ ,cha quê hương và ban hành giáo giáo họ và lời cầu nguyện của bà con giáo dân nơi đây đã dần trở  thành nơi cầu nguyện thật sự  và đến  năm 2005 giáo họ bắt đầu  tu sủa lại  và làm thêm tháp chuông  .Hiện  nay giáo họ đã mua được đất đai xung quanh chủ yếu do bà con giáo dân quanh đó tự nguyện bán và công đức cho giáo họ .đến nay giáo họ  đã cơ bản xong phần mặt bằng chỉ đợi sự cho phép của quý Đức Cha ,cha chính xứ  và  phía chính quyền là có thể xây dựng nhà thờ mới khang trang .

Trả lời