Đêm Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang: 20 giờ, 04.01.2011 – Phóng sự ảnh

Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ Tá TGP Huế,

chủ sự Đêm Rước Kiệu Mẹ La Vang

Lộ trình: đi từ Nhà Hành Hương

tiến ra Cổng Chính

trực chỉ Tháp Cổ

và hướng về Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Đi Kiệu Đức Mẹ La Vang là truyền thông của Hành Hương La Vang

Trong những dịp hành hương Đại Hội La Vang ba năm một lần

trong những dịp hành hương Minh Niên dịp Tết hằng năm

người Công Giáo Việt Nam gọi là “Đi Kiệu La Vang”

Sau đây, là phóng sự ảnh

ĐÊM RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ LA VANG

lúc 20 giờ, 04.01.2011

nguồn ảnh: Ngọc Châu

trình bày: Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Trả lời