Chương trình chính thức Lễ truyền thống 2011_Giáo xứ Nam Phương

Chương trình chính thức Lễ truyền thống 2011_Giáo xứ Nam Phương

GIÁO PHẬN BÙI CHU
HỘI SINH VIÊN
š
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUYỀN THÔNG SINH VIÊN CÔNG GIÁO BÙI CHU
Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 07 năm 2011
1-Chủ đề: “ HIỆP NHẤT TRONG YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ”
2-Bài hát chủ đề: “ XIN TIN YÊU”
3- Đối tượng:
– Anh chị em sinh viên giáo phận Bùi Chu.
– Quý anh chị cựu sinh viên.
4- Nội dung:
– Sinh hoạt tập thể-sinh hoạt thi đua-đốt lửa trại.
– Giao lưu với các nhà doanh nghiệp.
– Học hỏi về giáo lý-bảo vệ sự sống.
– Văn nghệ.
– Cầu nguyện.
– Thánh lễ.
5- Mục đích:
– Giao lưu giữa anh chị em sinh viên trong toàn giáo phận.
– Trao đổi với nhau về kinh nghiệm học tập và công việc sau này.
– Khuyến khích, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.
6- Địa điểm: Giáo xứ Nam Phương ( xóm 9 – xã Hải Sơn – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định).
7- Thời gian: Từ 13h00 ngày 30/07/2011 đến 13h00 ngày 31/07/2011.
8- Kinh phí: 50.000đ/sinh viên.
9- Số lượng: Khoảng 1000 sinh viên.
10- Thành phần ban tổ chức:
– Trưởng ban tổ chức:
+Cha Phêrô Lương Đức Thiệu_Đặc trách sinh viên Giáo phận Bùi Chu.
– Phó ban tổ chức:
+ Cha Giuse Trần Hưng Đạo_đặc trách sinh viên Hạt Kiên Chính-Tứ Trùng.
+ Cha Giuse Phạm Văn Tứ_Quản hạt Hạt Kiên Chính-Tứ Trùng.
+ Ông Trùm giáo xứ Nam Phương_Giuse Hoàng Văn Hiện
+ Anh Gioan Đinh Văn Sang_trưởng hội SVCG Bùi Chu-Hà Nội.
+ Anh Vincente Đặng Văn Quân_trưởng hội SVCG Bùi Chu-Nam Định.
+ Anh Đaminh Lê Văn Thiên_trưởng hội SVCG Bùi Chu-Hải Phòng.
+ Chị Maria Vũ Thị Nhài_thư ký hội SVCG Bùi Chu-Hà Nội.
– Ban truyền thông, in ấn:
+ Cha Phêrô Lương Đức Thiệu
+Tiểu ban truyền thông: Anh Thomas Đinh Văn Khôi_quản trị website svbuichu.com
+Tiểu ban in ấn: Đaminh Nguyễn Văn Toán_phó nhóm Thái hà.
– Ban lễ tân:
+ Dì Maria Ngô Thị Nhẫn.
+ Giáo xứ Nam Phương.
+ Sinh viên Bùi Chu-Nam Định.

– Ban sinh hoạt, lửa trại:
+ Cha Giuse Vũ Duy Hưng_đặc trách sinh viên Hạt Tương Nam-Báo Đáp.
+ Tiểu ban sinh hoạt: Anh Phaolô Phạm Quốc Sử_Cựu trưởng Hội SVCG Bùi Chu-Hà Nội.
+ Tiểu ban lửa trại: Sinh viên Bùi Chu-Hải Phòng chịu trách nhiệm chính, Sinh viên giáo xứ Nam Phương chuẩn bị dụng cụ.
– Ban phụng vụ, cầu nguyện:
+ Cha Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt_đặc trách sinh viên Hạt Lạc Đạo-Liễu Đề.
+ Tiểu ban Phụng vụ: Anh Giacobe Vũ Quốc Tỉnh_cựu trưởng hội SVCG Bùi Chu-Hà Nội.
+ Tiểu ban Cầu nguyện: Anh Dom Ninh Trần Duy Bích
– Ban Ẩm thực:
+ Giáo xứ Nam Phương.
+ Sinh viên Bùi Chu-Nam Định.
– Ban An ninh:
+ Ông Đình_trưởng ban Văn thể giáo xứ Nam Phương.
+ Giới trẻ giáo xứ Nam Phương.
– Ban Sân khấu,văn nghệ, âm thanh-ánh sáng:
+ Cha Giuse Mai Văn Châu_đặc trách sinh viên Hạt Đại Đồng-Thức Hóa.
+ Anh Phúc_giáo xứ Sa Châu thiết kế sân khấu.
+ Sinh viên giáo xứ Nam Phương_thi công sân khấu.
– Ban trang trí:
+ Giáo xứ Nam Phương.
– Ban y tế:
+ Các Dì Mến Thánh Giá.
– Ban vệ sinh môi trường:
+ Giáo xứ Nam Phương.
11- Khách mời:
– Đức Cha Chính giáo phận Bùi Chu.
– Cha Chính giáo phận Bùi Chu.
– Quý Cha Tòa Giám Mục giáo phận Bùi Chu.
– Cha Đặc trách sinh viên Tổng giáo phận Hà Nội
– Cha Đặc trách sinh viên giáo phận Bùi Chu.
– Quý Cha quản hạt-Quý Cha đặc trách sinh viên các giáo hạt.
– Quý Tu sĩ nam nữ.
– Các doanh nghiệp.
– Quý đại diện các tổ chức sinh viên trong Tổng Giáo Phận Hà Nội.
– Quý Ân –thân nhân.
12- Chương trình cụ thể:
1. Ngày 30/07/2011
– 13h00 – 15h00: Đón tiếp, ghi danh và nhận nơi nghỉ trọ (nhà trung tâm Mục Vụ).
– 15h00 – 15h45: Tập trung, khai mạc,thượng cờ ( Sân cuối nhà thờ).
– 15h45 – 17h00: Sinh hoạt thi đua giữa các Hạt ( Sân cuối nhà thờ).
– 17h00 – 17h30: Nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân ( Tại các gia đình nghỉ trọ).
– 17h30 – 18h30: Ăn tối (Khuôn viên nhà thờ).
– 18h30 – 19h00: Tập trung, diễu hành ( Sân cuối nhà thờ).
– 19h00 – 19h30: Khai mạc văn nghệ ( Sân cuối nhà thờ).
– 19h00 – 21h30: Văn nghệ ( Sân cuối nhà thờ).
– 21h30 – 22h30: Lửa trại ( Sân nhà trung tâm Mục vụ).
– 22h30 – 23h00: Cầu nguyện ( Sân nhà trung tâm Mục vụ).
– 23h00 : Nghỉ đêm ( Tại các gia đình nghỉ trọ).
2. Ngày 31/07/2011
– 05h30 – 06h00: Báo thức và sinh hoạt cá nhân ( Tại các gia đình nghỉ trọ).
– 06h00 – 06h30: Ăn sáng ( Tại các gia đình nghỉ trọ).
– 06h30 – 07h00: Tập trung, sinh hoạt khởi động ( Sân cuối nhà thờ).
– 07h00 – 08h00: Thi kiến thức giáo lý, văn hóa ( Trong nhà thờ).
– 08h00 – 09h30: Chia sẻ theo chủ đề: “Bảo vệ sự sống”
Và: “ Doanh nghiệp và Sinh viên”. ( Trong nhà thờ).
– 09h30 – 10h00: Ổn định tập hát và chuẩn bị thánh lễ ( Trong nhà thờ).
– 10h00 – 11h00: Thánh lễ ( Trong nhà thờ).
– 11h00 – 11h30: Cảm ơn, trao cờ đăng cai ( Trong nhà thờ).
– 11h30 – 13h00: Ăn trưa ( Khuôn viên nhà thờ).
– 13h00 : Chia tay ( Sân cuối nhà thờ).

Trả lời