Các bài viết trong mục: Phim Ảnh

Hình ảnh thánh lễ thêm sức cho các em thuộc giáo miền Ninh Sa Và Ninh Mỹ năm 2010

Ngày 14/08/2010 tai  giáo xứ Ninh Sa thánh lễ thêm sức cho các em thiếu nhi của 2 giáo xứ Ninh Sa Và Ninh Mỹ  do đức cha giuse Hoàng Văn Tiệm chủ tế rất đông đảo bà con giáo dân đến tham dự       Tác giả bài viết: Đinh Văn Khôi Nguồn tin: Giáo Xứ […]

Video về Giáo Xứ

Hình Ảnh về Giáo Xứ


Fatal error: Call to undefined function get_the_album() in /home/anthinh/public_html/ninhmy.net/wp-content/themes/twentythirteen/right_menu.php on line 85