Hình ảnh Giới Trẻ Giáo xứ Ninh Mỹ Tham quan bích động năm 2010

Hình ảnh Giới Trẻ Giáo xứ Ninh Mỹ Tham quan bích động

khởi hành cùng cha xứ  Vinh Sơn Lại Văn Quynh
cha chính xứ


__________________

Tác giả bài viết: Đinh Văn Khôi

 

Leave a Reply