Hình ảnh tuần chầu giáo xứ Ninh Mỹ Năm 2007


hình ảnh tuần chầu giáo xứ Ninh Mỹ

tổng quan Giáo Xứ Ninh Mỹ
đài các thánh tử vì đạo
hội kèn chuẩn bị rước
hội trống
thánh Giá nến cao
các đoàn hội

hội kèn của giáo xứ ninh mỹ
hội trinh vương
các cha trong giáo phận
cung nghênh kiệu
nhìn từ xa
hội con đức mẹ
thiếu nhi
      hội gia trưởng
    rước kệu là phong tục đã có hàng mấy trăm năm của giáo xứ ninh mỹ cũng như các giáo xứ  ngoài miền bắc thể hiện lòng tôn kính tuyệt đối

Tác giả bài viết: Đinh Văn Khôi

Nguồn tin: Giới trẻ sinh viên giáo xứ ninh mỹ

Trả lời