Các bài viết trong mục: Xây dựng thánh đường giáo họ tây mỹ

Giáo Họ Tây Mỹ Lễ tạ ơn mừng kín mái nhà thờ và làm phép tòa vàng

“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên Đền thánh Chúa”. (Tv 122,1) Những lời diễn tả bầu khí tưng bừng hoan hỷ của dân Chúa ngày xưa khi tiến lên Đền thánh thì giờ đây đã nên ứng nghiệm với đoàn người tiến về Nhà Thờ giáo họ Tây Mỹ […]

Video về Giáo Xứ

Hình Ảnh về Giáo Xứ


Fatal error: Call to undefined function get_the_album() in /home/anthinh/public_html/ninhmy.net/wp-content/themes/twentythirteen/right_menu.php on line 85